Lezers over het boek

samuel-lee-portretfoto-

Samuel C. Lee

Theoloog des Vaderlands 2019-2020

Ooit vertelde een Ghanese broeder mij:
“je bent pas mijn pastor wanneer je bij ons komt eten. Jou alleen op zondag zien preken maakt je niet tot mijn pastor."

In de afgelopen 25 jaar als voorganger, heb ik geleerd dat de kerk niet een systeem is, of een gebouw — maar een familie. Een gemeenschap die de liefde van God vertaald in het herkennen en erkennen van Gods imago in een ander.

In het boek Herkerken: Over de toekomst van geloofsgemeenschappen dagen Remmelt Meijer en Peter Wierenga ons uit om opnieuw, de Kerk, Lichaam van Christus te herontdekken in al haar verscheidenheid als een familie.

Van harte aanbevolen.

Jan wolzheimer

Jan Wolsheimer

Directeur Missie Nederland

De auteurs van Herkerken schetsen een verlangen voor een “postcoronakerk” waar liefde, het Koninkrijk en mensen centraal staan. In directe maar betrokken bewoording leggen zij de vinger op het gebrek aan creativiteit en eigenaarschap in veel kerken.

Beslist een boek om kennis van te nemen!

Tim-Vreugdenhil-stadspredikant

Tim Vreugdenhill

founder Citykerk en stadspredikant Protestantse Kerk Amsterdam

Corona versnelt het secularingsproces, zeggen onderzoekers die naar de cijfers kijken. Maar wat als Corona ook het bezinningsproces zou versnellen dat in heel veel kerken toch al aan de gang was? Dat is wat Peter Wierenga en Remmelt Meijer her-kerken noemen. 

- Voor een belangrijk deel is dat her-bronnen: back to the basics van het christelijk geloof. 

- Daarnaast is het een manier om te her-pakken: je als kerk of project niet door Corona uit het veld laten slaan. 

- En het is een kwestie van her-halen: Corona stelt niet voor nieuwe vragen.

De vragen zijn alleen urgenter. Wierenga en Meijer zijn al jaren bezig met die vragen en passen hun inzichten nu toe op de huidige situatie. 

Alle kerken van Nederland staan voor de uitdagingen die in dit boek helder worden uitgelegd. Waarbij de schrijvers als goede docenten vooral aanzetten tot zelf denken en doen.

Haije Bergstra

Haije Bergstra

Coördinator Opleiding Missionair Werk - Evangelisch College

Sommige boeken moeten geschreven worden op een specifiek moment. ‘Herkerken - Over de toekomst van geloofsgemeenschappen’ is zo’n boek. Het geeft woorden aan de vragen die, in deze tijd van Covid-19, door kerkmensen gesteld worden aan de kerk. Is de kerk vooral de dienst op zondag die we in deze tijd vooral digitaal volgen? Of is de kerk meer dan dat?

De auteurs pleiten in deze kantelperiode voor noodzakelijke kerkelijke veranderingen. Ze roepen op te zoeken naar vloeiender vormen, naar kerkelijke eenvoud en vragen aandacht voor liefdevolle relaties. Daar ligt de basis voor een hechte en naar buitengerichte gemeenschap. Groot door klein te worden. Een oproep die mij uit het hart is gegrepen. Deze benadering zal sommigen een ongemakkelijk gevoel geven en zelfs tegen de haren instrijken. Het is vooral ook loslaten van het oude vertrouwde en dat doet pijn. Het ongenoegen wordt in dit boek echter omgezet in een drive om diepgaand te herkerken in een post-Covid-19 tijd.

Een boek dat gelezen en herkauwd moet worden, maar vooral in de eigen context in praktijk moet worden gebracht.

marc van der woude

Marc van der Woude

Omdenker, innovatieversneller en journalist

Het boek Herkerken van kerkelijk en missionair consultants Peter Wierenga en Remmelt Meijer is af.

 

Ik heb het concept gelezen en het vormt een goede samenvatting van de missionaire inzichten van de laatste 20 jaar in Nederland, met de aanmoediging om juist de coronatijd te gebruiken om wissels om te zetten.