De centrale focus op wekenlijkse diensten gaat een tijdlang verschuiven naar de verschillende soorten kleine groepen. Thematisch zullen kringen en diensten veel meer op elkaar aan gaan sluiten.

Lees meer