check-cross-3d

Het boek Herkerken verdient het om veel gelezen en besproken te worden. Je mag het hartgrondig eens zijn en je mag het hartgrondig oneens zijn met de boodschap en de koers van het boek. Maar naast je neerleggen kan niet.

Jos Douma
Léven in de kerk

In het boek Herkerken: Over de toekomst van geloofsgemeenschappen dagen Remmelt Meijer en Peter Wierenga ons uit om opnieuw, de Kerk, Lichaam van Christus te herontdekken in al haar verscheidenheid als een familie.

Samuel Lee
Theoloog des Vaderlands

De auteurs van Herkerken schetsen een verlangen voor een “postcoronakerk” waar liefde, het Koninkrijk en mensen centraal staan.
Beslist een boek om kennis van te nemen!

Jan Wolsheimer
Missie Nederland

Alle kerken van Nederland staan voor de uitdagingen die in dit boek helder worden uitgelegd. Waarbij de schrijvers als goede docenten vooral aanzetten tot zelf denken en doen.

Tim Vreugdehil
Founder Citykerk

Goed boek! Zet tot nadenken. Ze durven dingen aan te stippen die anderen niet durven te benoemen.

5 Sterren van Claire1996 op bol.com

Herkerken heb ik met veel plezier gelezen, omdat het me wel interessant leek om na te denken over de tijd na Corona. Want zoveel is al wel duidelijk, dat hierna het voor de kerken weer uitdagend zal zijn om de nieuwe situatie goed in te vullen. Niet alles is bruikbaar voor ons, maar het zou leuk zijn om dit ook in een groep te bespreken.

4 sterren van S. de Bruijn

Kerk in verandertijd

Over het boek

We focussen op maatschappelijke trends waar kerken mee te maken hebben. Aan de hand van theologische doordenking, praktijkverhalen en -voorbeelden, trekken we lijnen vanuit de coronacrisis naar de toekomst. In ‘Herkerken’ beschrijven we dat kerken, door mee te bewegen, kansen krijgen om aan de slag te gaan met uitdagingen van deze tijd.

Uitgeverij De Vuurbaak

Remmelt Meijer

CRUX brengt coaching en theologie samen in de praktijk van kerkbegeleiding. In een proces van identiteit en cultuurverandering ben ik werkzaam als begeleider, toeruster, adviseur en coach.

CRUX amsterdam

Bestellen bij de VUURBAAK

Quicksan kerk en Corona

Peter Wierenga

Kerkbrede begeleiding en ondersteuning. Bij veranderingstrajecten, beroepingswerk, interimwerk, probleemsituaties en toekomstverkenning.

Bureau Kerkwerk